Union der Islamisch-Albanischen Zentren in Deutschland e.V.

Një pyetje e bërë shpesh..

Një pyetje e bërë shpesh..”çfarë mund ti ofroj Islami njerëzimit?

  • Mesazhi islam i ofron njerëzimit besimin e vërtet por nuk i privon shkencën dhe dijen..!
  • i jep konceptin e drejt për botën tjetër por nuk i bënë të ndaluara të mirat e kësaj bote..!
  • e lidh me qiellin por nuk e ndalon nga zhvillimi dhe përparimi në tokë..!
  • i dhuron dritën e shpalljes por nuk i pengon dritën e mendjes si dhe i forcon lidhjen me Krijuesin e tij por nuk i neglizhon lidhjet e tij me krijesat që e rrethojnë..!

Dr. Jusuf Kardawi

Nach oben scrollen